• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:46
مراسم اهل بیت(ع)در نگاه پیروان امام شافعی (رض) در شهرستان سقز
اصلی

مراسم اهل بیت(ع)در نگاه پیروان امام شافعی (رض) در شهرستان سقز