• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:23
انهدام باند سارقین حرفه ای  وسابقه دار و کشف 22 فقره سرقت در سقز
اجتماعی

انهدام باند سارقین حرفه ای وسابقه دار و کشف 22 فقره سرقت در سقز