• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:08
کشف 11 دستگاه خودرو مسروقه با دستگیری 6 سارق حرفه ای خودرو در سقز
اصلی

کشف 11 دستگاه خودرو مسروقه با دستگیری 6 سارق حرفه ای خودرو در سقز