• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 08 آبان 1399
  • 11:54
دغدغه مسئولان صادر کردن آب به استان های دیگر است
اصلی

دغدغه مسئولان صادر کردن آب به استان های دیگر است