• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:45
جمع آوری 11 معتاد متجاهر و پرخطر در کردستان
اجتماعی

جمع آوری 11 معتاد متجاهر و پرخطر در کردستان