• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 01:29
اختصاص 50 ميليون تومان براي بوم گردي در روستاي مولان آباد
اقتصادی

اختصاص 50 ميليون تومان براي بوم گردي در روستاي مولان آباد