• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:02
عبیدالله رستمی به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان منصوب شد
فرهنگی

عبیدالله رستمی به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان منصوب شد