• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:41
جشنواره فیلم هامبورگ میزبان یکی از تولیدات حوزه هنری ‌کردستان
فرهنگی

جشنواره فیلم هامبورگ میزبان یکی از تولیدات حوزه هنری ‌کردستان