• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 08 آبان 1399
  • 10:20
بیانیه فرماندهی انتظامی کردستان
اجتماعی

بیانیه فرماندهی انتظامی کردستان