• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:00
جشنواره تئاتر کوردی سقز با 12 اجرا
فرهنگی

جشنواره تئاتر کوردی سقز با 12 اجرا