• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 01:11
معاون اقتصادی استاندار: مساله کردستان، اقتصاد است
اقتصادی

معاون اقتصادی استاندار: مساله کردستان، اقتصاد است