• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 08 آبان 1399
  • 11:52
جشنواره فیلم هامبورگ میزبان یکی از تولیدات حوزه هنری ‌کردستان
فرهنگی

جشنواره فیلم هامبورگ میزبان یکی از تولیدات حوزه هنری ‌کردستان

فیلم کوتاه "کوه"به نویسندگی و کارگردانی تیمور قادری از تولیدات حوزه هنری استان ‌کردستان به ٣٦ ا...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

تئاتر کردی با استفاده از نمادها و نشانه های قومی و مذهبی مناطق کردنشین می‌تواند روزنه‌ای برای ترویج سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌ها...

جشنواره تئاتر کوردی سقز با 12 اجرا
فرهنگی

جشنواره تئاتر کوردی سقز با 12 اجرا

12 نمایش از استان های کُردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، عراق و ترکیه در...

هنر عشق درون انسانهاست
فرهنگی

هنر عشق درون انسانهاست

هاواری کوردستان این بار خودش به میهمانی میرود : نمایشگاه پردیس هنرهای زیبای سقز ما خودمان میهمانش شدیم، اما استقبال گرمش ما را غافلگیر کر...

خط بیانگر اصلی روح و روان افراد درجامعه است
فرهنگی

خط بیانگر اصلی روح و روان افراد درجامعه است

گفتگوی هاواری کوردستان با بانوی خوشنویس سقزی شریفه ملک محمدی گفت : خط بیانگر اصلی روح و روان و درک افراد در جامعه است. در حاشیه برگزاری نما...

آسوی اقتصاد کردستان در پرژین
فرهنگی

آسوی اقتصاد کردستان در پرژین

بـودن در جمـع ده کشـور برتر دنیـا در حوزه فرهنــگ و هنــر مزیتــی اســت کــه از ســویی توســعۀ گردشــگری و صــادرات فرآوردههــای غیرنفت...

رسانه ها به تنهایی نمیتوانند امید تزریق کنند
فرهنگی

رسانه ها به تنهایی نمیتوانند امید تزریق کنند

فریــدون صدیقــی روزنامــه نــگار پیشکســوت کردســتانی معتقــد اســت کــه کارکــرد رســانهها متاثــ...

صفحه 1 از 4